Workshop - Údolí Vltavy

Údolí Vltavy - krajina relaxování a kulturního odpočinku

PRINCIPY NÁVRHU:
• propojení náhorních plošin s hlubokým údolím řeky pomocí obnovy historických cest:
1. vymezení nových turistických cest dle historických map Císařských otisků
2. obnovení významné historické cesty: Lužické stezky

• využití a rozvoj rekreačního potenciálu vltavských břehů:
1. funkční a provozní propojení levého a pravého břehu řeky (určení míst pro nový most, přívoz)
2. prostorové určení rozvojových uzlů a stanovení jejich funkcí
3. propojení rozvojových uzlů - provozní členění turistických a cyklistických stezek
4. úprava povrchů stávajících cest i cest nově vytvořených (zaznačených), stanovení míst, která musí být přemostěna konzolami
5. konkrétní návrh detailně řešených ploch
6. doplnění břehů o jednotící designový mobiliář

• zatraktivnění nejvýznamnějších vrcholů okolo řeky, umožnění nových pohledů do údolí a širokého okolí (vyhlídková mola na vrších: U Vysílače, hradiště Řivnáč a Klecanská vyhlídka)
• doplnění prostoru o atrakci nadregionálního významu – zipline – adrenalinový zážitek.


POPIS NÁVRHU:
Návrh vychází v první řadě z topografie výrazně modelované krajiny. Nyní je mikroregion rozdělen korytem řeky Vltavy na „Pravý“ a „Levý“ břeh. Vznikají tak dva světy, které jsou v současné době propojeny pouze pomocí občas fungujícího přívozu, který i přes funkci spojovacího článku, působí mezi jednotlivými břehy stále jako bariéra.
Klíčovým prvkem návrhu je propojení náhorních plošin a zahloubených břehů Vltavy pomocí nově vzniklých turistických a cyklistických stezek. Tyto cesty byly navrženy dle historických údajů získaných z Císařských otisků. Cesty jsou doplněny o tradiční ovocné aleje, které člení rozsáhlé území polních monokultur. Použité staré ovocné odrůdy tak do území navrací původní měřítko krajiny, zvyšují její biodiverzitu a reagují na tradiční podobu české krajiny a jejích typických dřevin.
V západní části mikroregionu byla obnovena významná cesta: „Lužická stezka“, která v území fungovala již od pravěku. Po cestě jsou značená zastavení, na kterých se návštěvník dozví o její dlouholeté historii, o jejím vymezení, účelu, vzniku a nakonec i zániku.
Jako místo nejvyššího rekreačního potenciálu byl vyhodnocen prostor okolo řeky vltavy. V současné době jsou břehy propojeny pouze dvěma přívozy a jedním mostem mezi Jaderným ústavem v Řeži a vlakovou stanicí. I samotné břehy jsou nyní na několika místech návštěvníkům neprostupné.


POPIS ZIPLINE - ATRAKCE NADREGIONÁLNÍHO VÝZNAMU
Jedná se o propojení pravého a levého břehu pomocí lana, po kterém se návštěvník spustí z horní hrany navrženého geoparku do místa vlakové zastávky Roztoky- Žalov. Jedná se o atrakci s adrenalinovým zážitkem, která si bere za cíl představit mikroregion jako moderní atraktivní místo, které by do prostoru přilákalo více regionálních turistů a občanů nedalekých velkých sídel (Praha, Kralupy nad Vltavou, Mělník).Projekt vypracovali:
Martina Havlová, ČZU, Praha
Zuzana Blašková, SPU, Nitra
Lukáš Makovička, ČVUT, Praha
Klára Skuhravá, Mendelu, Brno
Lenka Volková, STU, Bratislava


Náhled fotky 01 hodnoty uzemi.jpg
Value of the area
Náhled fotky 02 navrh cyklotras v mikroregionu.jpg
New hiking and biking trails
Náhled fotky 03 navrh obnovy historickych cest.jpg
Restoration of the historic paths
Náhled fotky 04 provozni analyza.jpg
Operational analysis
Náhled fotky 05 propojeni rozvojovych uzlu.jpg
The links between the nodes
Náhled fotky 07 potencial mikroregionu.jpg
Potential of the region
Náhled fotky 09 Vyhlidka REZY JPG.jpg
Náhled fotky 10 vyhlidka1 vizu.jpg
Náhled fotky 11 vyhlidka2 PSD vizu.jpg
Náhled fotky 12 vyhlidka3 VIZU.jpg
Náhled fotky 14 lyže vizu.jpg
Náhled fotky 15 most vizu.jpg
Náhled fotky 16 geopark2 VIZU.jpg
Náhled fotky 17 STANY VIZU.jpg
Náhled fotky 18 fotka ohniště vizu.jpg
Náhled fotky 19 u vody vizu.jpg
Náhled fotky 20 ACCamera_3.jpg
Náhled fotky 21 IMG_2589 JPG.jpg
Náhled fotky 30 Zipline-vizoška.jpg
Náhled fotky 31 rezy 1 PLN.jpg
Náhled fotky 32 rezy 2 PLN.jpg