Workshop - Vrané nad Vltavou

Cílem tohoto workshopu bylo vytvořit architektonicko-urbanistickou studii, která by reagovala na potřeby obce Vrané nad Vltavou a zároveň by do obce přinesla nový vítr v podobě ideových návrhů.

Základními body návrhu je návaznost na nově budovanou cyklostezku z Prahy. Dále byl brán zřetel na řešení problému povodní v dolní části Vraného (pod přehradou) a na otázku "centra" obce a s tím spojených volně přístupných prostorů a ploch pro potkávání se, sport či odpočinek. Velmi významným bodem našeho programu bylo i zamyšlení nad revitalizací a konverzí areálu staré papírny.

V rámci projektu bylo blíže řešeno propojení obou břehů řeky pomocí nově zbudované lávky. Navržení vyhlídkového mola na nejvyšším kopci levého břehu. Navržení trasy zip-line, která by s takto stala adrenalinovou atrakcí nadregionálního významu. Abychom uspokojili chuť po letním kině, molu či malém koupališti (toto vše vycházelo z veřejného průzkumu mezi obyvateli Vraného nad Vltavou), navrhli jsme multifunkční molo, které v sobě skrývá všechny tyto funkce.

Projekt vypracovali:
Bc. Katarína Gloneková (ČZU)
Bc. Dominika Petrášová (STU)
Bc. Jaroslav Dráb (SPU v Nitre)
Bc. Lukáš Makovička (ČVUT v Praze)


Náhled fotky 01_titulka.jpg
Náhled fotky 02_Sirsie vztahy.jpg
Náhled fotky 03_Historicka analyza.jpg
Náhled fotky 04_funkcna analyza.jpg
Náhled fotky 05_sucasny stav.jpg
Náhled fotky 06_sucasny stav_panoramy.jpg
Náhled fotky 07_SWOT.jpg
Náhled fotky 08_scan problemy.jpg
Náhled fotky 09_scan potreby.jpg
Náhled fotky 10_scan BODY ZAUJMU.jpg
Náhled fotky 11_koncepty.jpg
Náhled fotky 12_navrhova studia.jpg
Náhled fotky 13_hradza.jpg
Náhled fotky 14_detail1.jpg
Náhled fotky 15_detail2_papirna.jpg
Náhled fotky 16_DETAIL4_MEGAFYT.jpg
Náhled fotky 17_DETAIL4_VYHLIADKOVE MOLO.jpg
Náhled fotky 18_LANOVKA.jpg
Náhled fotky 19_LAVKA NA PRIEHRADE.jpg
Náhled fotky 20_detail5_relaxacne.jpg
Náhled fotky 21_detail6_laguna.jpg
Náhled fotky 22_technicke detaily.jpg