Studentská místnost pro RELAX

Zadáním tohoto projektu bylo navrhnout možnou rekonstrukci místnosti, která by sloužila výhradně pro potřeby studentů fakulty.

Hlavní myšlenkou našeho návrhu bylo vytvoření místnosti, která by byla pro studenty útulná a přívětivá. Základní koncept řešení prostoru vychází ze současného stavu řešené místnosti. Místnost obsahuje dvě hmoty, které jsou proti sobě v protikladu - vysoká hmota technické místnosti v jihozápadním rohu a hmota nižší v opačném rohu obsahující elektrotechnické rozvody a vzduchotechnickou jednotku. Obě tyto hmoty hrajou v našem návrhu svou roli.

Naší hlavní snahou bylo vytvořit příjemné prostředí, které bude sloužit studentům ke každodennímu životu i ojedinělým příležitostem. Činnosti studentů jsme ideově rozdělili na "aktivní" (besedy, setkávání, hry) a "pasivní"(sledování filmů, brouzdání po internetu, čtení).
K oboum těmto činnostem je zapotřebí fyzického a psychického komfortu. V případě fyzického komfortu bylo pro nás důležité pohodlý (sedací pytle, houpací pytle, polštáře), plné bříško (kuchyňský koutek s mikrovlnkou či toustovačem), bez žízně (prostor pro čepování piva či kofoly). Psychický komfort jsme definovali potřebou ticha a soukromí (členění prostoru na menší úseky), sociální interakce (možnost sedání si po skupinkách) a vizuální pohoda (volba teplých materiálů doprovázená měkkým osvětlením).

Spoluautor: Mária Hajasová


Náhled fotky ACCamera.jpg
Náhled fotky ACCamera_1.jpg
Náhled fotky ACCamera_2.jpg
Náhled fotky ACCamera_3.jpg
Náhled fotky ACCamera_4.jpg
Náhled fotky ACCamera_5.jpg
Náhled fotky vykresy.jpg