Lesní školka Zichovec

Projekt Lesní školky je situován za okraj obce Zichovec, která se nachází přibližně 40km za Slaným na hranici Středočeského a Ústeckého kraje. Obec Zichovec je již ve stádiu plánovaného rozvoje, který s sebou nese i navýšení počtu trvalých obyvatel. S tím roste i potřeba nového prostoru.

Myšlenka tohoto návrhu je respektovat současnou charakteristiku parcely – její členitost a dominanty v podobě obou lesů. Hmota objektu je proto myšlena, že pomyslně vystupuje z pod velkého lesa a stává se tak jeho prodlouženým výběžkem. Menší lesík se pak stává cílem druhého konce budovy, které v podélném směru kopíruje výškový průběh terénu a zvedá se.
Celý projekt je tvořen jednou hlavní budovou, která se krom garáže/dílny nachází v jediném nadzemním podlaží. Dispoziční řešení vychází z myšlenky rozdělení budovy na dva celky, kde každý z nich je využíván jiným způsobem. Jedná se o část určenou pro výuku, kde je předpokládán nepřetržitý provoz, a část pro ubytování, kde je oproti předchozí části očekáván provoz nárazový…
Objekt se snaží plně reagovat na orientaci světových stran. Na jižní až jihovýchodní fasádě najdeme učebny, sál, jídelnu a pokoje. Na fasádě severní se pak nachází chodba, která prochází objektem v celé jeho délce.
Objekt je koncipován jako nízkoenergetický. Samozřejmostí je tedy dosažení stupně A v klasifikaci tepelné obálky budovy, což zajišťuje nadstandardní míra zateplení objektu – většinou i nad doporučené hodnoty pro pasivní domy. Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy Uem = 0,119 W/m2K. Objekt také disponuje pochozí zelenou střechou, která v létě napomáhá, aby se objekt nepřehříval. Celé plocha střechy slouží také pro zachycování dešťové vody. Za rok je předpokládaný objem zachycené vody 157m3.
Na obálce objektu je umístěno celkem 92m2 fotovoltaických panelů, které by měly teoreticky pokrýt celou polovinu spotřeby elektrické energie objektu.

Teplo pro celý objekt zajišťuje kotel na dřevěné peletky, jejichž dodávku pro objekt mohou zajišťovat přímo místní zemědělci.
Konstrukce objektu je navržena pro každou polovinu zvlášť. V první polovině jsou nosným prvkem masivní lepené dřevěné panely, které budou provedeny v pohledové úpravě. V druhé polovině objektu je hlavní nosnou konstrukcí lehký dřevěný skelet. Důvodem je snaha minimalizovat tepelnou akumulaci, která by v těchto prostorách s nárazovým vytápěním byla nežádoucí. Stropy jsou navrženy převážně jako trámové dřevěné. V místech větších rozponů je se jedná o trámy s ocelovou vložkou.


Náhled fotky 01 ACCamera_14 HL2 PSD JPG.jpg
Náhled fotky ACCamera_11 PSD JPG.jpg
Náhled fotky ACCamera_12 PSD JPG.jpg
Náhled fotky ACCamera_13 PSD JPG.jpg
Náhled fotky ACCamera_15 PSD JPG.jpg
Náhled fotky ACCamera_17a PSD JPG.jpg
Náhled fotky ACCamera_18 PSD JPG.jpg
Náhled fotky ACCamera_2 PSD JPG.jpg
Náhled fotky ACCamera_3 PSD JPG.jpg
Náhled fotky ACCamera_4 PSD JPG.jpg
Náhled fotky ACCamera_6 PSD JPG.jpg
Náhled fotky ACCamera_8 PSD JPG.jpg
Náhled fotky O1 parter.jpg
Náhled fotky O2 pudrys.jpg
Náhled fotky O3 rez.jpg
Náhled fotky O4 pohledy.jpg
Náhled fotky O5 detail.jpg
Náhled fotky O6 porovnani objektu jpg.jpg
Náhled fotky O7 primarni energie jpg.jpg
Náhled fotky O8 srazkova voda jpg.jpg
Náhled fotky P1 JPG.jpg
Náhled fotky P2 JPG.jpg
Náhled fotky Vizu model 1 JPG.jpg
Náhled fotky Vizu model 2 JPG.jpg
Náhled fotky Vizu model 3 JPG.jpg